ทักษะและคุณลักษณะที่ทำให้ผู้จัดการทำการตลาดเป็นผู้สำเร็จ” ทักษะที่สำคัญ

  1. ทักษะการวางแผน: การวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ.
  2. ทักษะการสื่อสาร: การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ, ทั้งในรูปแบบของคำพูดและการเขียน.
  3. ทักษะการนำ: ความสามารถในการนำทีมและกำลังดึงดูดความสนใจจากทีมทำการตลาด.

คุณลักษณะที่สำคัญ:

  1. ความคิดสร้างสรรค์: การมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างกลยุทธ์และแคมเปญทำการตลาด.
  2. ความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานและผลการตลาด.
  3. ความใส่ใจ: การใส่ใจและเข้าใจความต้องการของลูกค้า.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *